orarend - news

Nyári gyakorlat 2017.

A nyári gyakorlat kezdete a Faktor Tanműhelyek Kft-nél 2017.06.19.

A 9. szakképző évfolyamról érkező új beiratkozókat 2017.06.15-16-án (csütörtök-péntek) várjuk a központi irodában 7-15 óráig.

A tanulószerződés megkötéséhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal:

  • Személyigazolvány és lakcím kártya
  • Adókártya
  • TAJ kártya
  • Diákigazolvány 
  • Banki igazolás a tanuló/törvényes képviselő nevére szóló bankszámlaszámról

A 16. életévét be nem töltött tanuló tanulószerződése csak a szülő/gondviselő aláírásával érvényes, ezért kérjük a beiratkozási napokon kiadott szerződéseket legkésőbb 2017.06.19. (hétfő) 7 óráig, tehát a nyári gyakorlat kezdetéig a gyakorlati képzőhely részére visszajuttatni. 

A nyári gyakorlat időtartama 9. szakképző évfolyamot követően 140 óra, tehát 2017.06.19-2017.07.14-ig.