orarend - news

2018/2019 nyári gyakorlat és az új tanulószerződések kötése

A nyári gyakorlat a Faktor Tanműhelyek Kft-nél 2019.06.17-én kezdődik. 7:00-tól munkavédelmi-és tűzvédelmi oktatást kapnak régi és új diákjaink is, valamint általános tájékoztatást a nyári gyakorlat menetrendjéről. Mind a tanulószerződéses, mind az együttműködési megállapodással érkező tanulók számára kötelező a megjelenés.

A teljesítendő órák száma szakiskolai képzés 9. évfolyamát követően, a 10. évfolyamon, valamint a szakközépiskola 10. évfolyamán is egységesen 140 óra.

A 9. évfolyamról érkező új beiratkozóknak 2019.06.13.-14-én (csütörtök-péntek) van lehetőségük a tanulószerződés megkötésére a Faktor Tanműhelyek Kft. irodájában 7-15 óráig.

A tanulószerződés megkötéséhez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal:

  • Személyigazolvány és lakcím kártya
  • Adókártya
  • TAJ kártya
  • Diákigazolvány 
  • Banki igazolás a tanuló/törvényes képviselő nevére szóló bankszámlaszámról

A 16. életévét be nem töltött tanuló tanulószerződése csak a szülő/gondviselő aláírásával érvényes, ezért a beiratkozási napokon aláírásra kiadott szerződéseket legkésőbb 2019.06.17. (hétfő) 7:00 óráig, tehát a nyári gyakorlat kezdetéig kérjük visszajuttatni a képzőhely részére.